proSpis - Darmowa baza stron www

Kursy ADR

Kursy ADR to kwalifikacje dla kierowców profesjonalnych pozwalające im na wiedzenie ciężarówek z materiałami niebezpiecznymi takimi jak: paliwa płynne substancie aktywne. Kursy ADR bazowy w limicie transportu drogowego artykułów niebezpiecznych wszelkich jakości obejmuje 3 dni zajęć po 8 godzin lekcyjnych. Kursy ADR ukończy się egzaminem komponującym się z 30 sprawdzań testowych. Pozytywny plon sprawdzianu otrzymuje się przy minimum 20 właściwych odpowiedziach. Po wypełnianiu nauczania i oznajmieniu sprawdzianu uczestnik otrzymuje potwierdzenie ADR uprawniające do transportu materiałów niebezpiecznych w sztukach przesyłki i luzem z wyłączeniem klas 1 i 7. Zaświadczenie ADR drukowane jest w języku polskim na okres 5 lat. Obowiązuje we wszelkich krajach objętych Konwencją ADR tj. we większości państw europejskich.

Szczegóły strony www.danwoj.pl:

Komentarze:

Dodaj swój komentarz »