proSpis - Darmowa baza stron www

Bhp szczecin

Zajmujemy się stałą obsługą BHP,szkoleniami BHP, przeciwpożarowymi oraz dotyczącymi pierwszej pomocy,obowiązkami wynikającymi z konieczności zapewnienia właściwej ochrony przeciwpożarowej,pomocą w uzyskaniu dofinansowania ZUS na poprawę warunków pracy.
Świadczymy usługi w zakresie:
- pełnienia obowiązków służby bhp – specjalistów spoza zakładu pracy,
- sporządzenia oceny ryzyka zawodowego dla wszystkich rodzajów czynników i zagrożeń,
- przeprowadzenia dochodzenia powypadkowego od A do Z dla pracowników, zleceniobiorców, uczniów oraz w drodze do pracy i z pracy,
- obliczania wydatku energetycznego za pomocą metody Lehmanna,
- opracowywania instrukcji stanowiskowych i procedur postępowania,
- sporządzenia dokumentacji minimalnych wymagań bhp użytkowanych maszyn,
- opracowania procedur przydziału odzieży, obuwia i ochron indywidualnych,
- wykonania pomiarów natężenia oświetlenia światłem elektrycznym w miejscu pracy,
- pozostałej dokumentacji z zakresu bezpieczeństwa jak i higieny pracy,
- dokonywanie ocen ergonomii stanowisk pracy,

- doradztwo w zakresie prawidłowego doboru sprzętu ochron indywidualnych,
- sporządzenie oceny narażenia pracowników na czynniki szkodliwe w środowisku pracy,
- szkoleń wstępnych i okresowych BHP dla wszystkich grup pracowniczych w systemie kursowym i samokształcenia kierowanego,
- szkoleń w zakresie udzielania pomocy przedmedycznej,
- opracowania instrukcji eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych

Szczegóły strony www.bhplexis.pl:

Komentarze:

Dodaj swój komentarz »